Over ons

Het Samenwerkingsverband VO 2302 hecht waarde aan een sterke basis. Dit betekent dat zoveel mogelijk inzet en ondersteuning plaats vindt daar waar het nodig is, dicht bij de leerling. Er is derhalve gekozen voor het inrichten van een lichte organisatie op niveau van het Samenwerkingsverband. Dit is terug te lezen in ons ondersteuningsplan.

Ondersteuningsplan

Hieronder vindt u het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband passend onderwijs VO 2302, evenals de jaarverslagen. In het ondersteuningsplan zijn links opgenomen waarmee onderliggende stukken te benaderen zijn (via blauw onderstreepte tekst).