Samenwerkingsverband passend onderwijs

Regio Twente Oost

De scholen binnen Samenwerkingsverband VO 2302 maken passend onderwijs mogelijk voor elke leerling in onze regio. Het Samenwerkingsverband zorgt voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de scholen.

De onderwijsleersituatie centraal is het motto van het Samenwerkingsverband VO 2302.
In de visie staat dit als volgt beschreven.

Algemeen:

  • Voor iedere leerling vindt de onderwijsondersteuning zo veel mogelijk plaats in de reguliere setting
  • Extra ondersteuning zijn voorzieningen, die ingezet worden binnen de infrastructuur van de school

Samenwerkingsverband specifiek:

  • Het Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de coördinatie van de schoolondersteuningsprofielen, leidend tot een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning
  • Het Samenwerkingsverband richt niet zelf voorzieningen in
  • Het Samenwerkingsverband formuleert in het ondersteuningsplan een kwaliteitsstandaard voor de onderwijsondersteuning van leerlingen
  • Het Samenwerkingsverband bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van het ondersteuningsplan
Meer over ons