Samenwerkingsverband passend onderwijs

Regio Twente Oost

De scholen binnen Samenwerkingsverband VO 2302 maken passend onderwijs mogelijk voor elke leerling in onze regio.

Samenwerkingsverband VO 2302 heeft in 2017 een nieuw ondersteuningsplan opgesteld (zie tabblad ‘over ons’ voor het ondersteuningsplan zelf). Dit ondersteuningsplan is opgesteld vanuit de volgende overwegingen:

  • Denken vanuit belangen van leerlingen
  • Ruimte voor ontwikkeling en bijstelling van de aanpak
  • Inzetten op verbinden en samenwerken

Het plan zelf geeft in één A4 inzicht in de beoogde resultaten en de plannen. In het document zijn links opgenomen naar onderliggende documenten, die een steeds dieper inzicht geven in de uitwerking ervan. Gedurende de looptijd van het plan zullen bijlagen, na vaststelling, worden aangepast. Hiermee is het een dynamisch document geworden.

Meer over ons