Medezeggenschap

De ondersteuningsplanraad (OPR) is in november 2013 opgericht en is het medezeggenschapsorgaan voor het Samenwerkingsverband van het Voortgezet Onderwijs Twente Oost (VO 2302). Deze raad bestaat uit een oudergeleding en een onderwijsgeleding. Elk medezeggenschapsorgaan ((G)MR en OR) van de scholen binnen het Samenwerkingsverband heeft een afvaardiging in deze ondersteuningsplanraad.

De ondersteuningsplanraad heeft als belangrijkste taken het ondersteuningsplan te controleren, het bestuur hierover van advies te voorzien, en met het plan al of niet in te stemmen.

Contact: wij zijn per mail te bereiken via opr@vo2302.nl